Meny Lukk

skal vi feire
Qatar spanderer
(Oljefond)

Anonym, Fredrikstad