Meny Lukk

Jeg sta, sta, sta.
Faen.
Flau.

Elevene, Nes